Loon over vakantiedagen tijdens ziekte

Hebt u een werknemer, die door ziekte niet werkt, maar wel vakantieverlof opneemt? Dan moet u over het vakantieverlof 100% van het loon betalen en niet het lagere ziekengeldloon (70%). Dat heeft het Hof van Justitie van de EU geoordeeld. 

Waar gaat de zaak over?
De zaak gaat over een gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker. Hij ontving in het eerste ziektejaar 100% van het loon. In het tweede ziektejaar werd dat 70% voor de uren die hij nog ziek was, en 100% voor de uren die hij weer werkte. Toen hij in het tweede ziektejaar verlof opnam, kreeg hij voor dat verlof ook 70% voor de uren waarop hij nog ziek was. De medewerker vond dat hij over deze verlofdagen recht had op 100% van zijn loon.

Wat is het oordeel van het Hof?
Het Hof heeft in deze zaak gekeken naar een Europese Richtlijn die onder meer gaat over het recht op jaarlijkse vakantie. Het Hof vindt dat een land de richtlijn overtreedt als er nationale wetten zijn die ervoor zorgen dat zieke werknemers die vakantie opnemen minder ontvangen dan 100% van hun loon. Kort gezegd vindt het Hof dat de werkgever aan een zieke werknemer die tijdens ziekte vakantie opneemt 100% van het loon moet betalen en niet het lagere ‘ziekengeldloon’. De reden hiervoor is volgens het Hof dat het doel van het betalen van vakantieloon is dat werknemers tijdens vakantie in een vergelijkbare situatie zijn als tijdens gewerkte uren. Daarnaast geldt voor zieke werknemers dat deze een vergelijkbare positie moeten hebben als werknemers die werken. Als het loon van een zieke werknemer tijdens vakantieverlof lager is dan het loon bij werken, neemt een zieke werknemer mogelijk geen vakantieverlof op. En dat is in strijd met de richtlijn.

Waarom is het Hof betrokken bij de zaak?
De Nederlandse rechter die over deze zaak moet oordelen heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof. Dit kan een nationale rechter doen op het moment dat er onduidelijkheid bestaat over hoe het recht van de Europese Unie moet worden toegepast of uitgelegd. Nadat het Hof heeft aangegeven hoe het Europese recht moet worden toegepast of uitgelegd, zal de Nederlandse rechter in de zaak tussen de werkgever en de werknemer uitspraak doen en daarbij rekening houden met de uitspraak van het Hof. De Nederlandse rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan en de overwegingen van het Hof overgenomen.

Let op: Werknemers die in het verleden tijdens ziekte te weinig vakantieloon hebben ontvangen, kunnen bij hun (ex-)werkgever een nabetaling van het loon vragen. Dit is mogelijk over een termijn van maximaal 5 jaar.