SLIM subsidie aanvragen

Wilt u als MKB-bedrijf investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw medewerkers? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM-subsidie). Deze kunt u aanvragen tot 31 maart 2021 om 17.00 uur.

Waarvoor kunt u SLIM-subsidie aanvragen?

  • Doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming.
  • Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming.
  • Ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  • Gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

 Aanvraagcriteria MKB-ondernemingen

  • Per aanvraag kan er maximaal € 24.999 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen.
  • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten ten minste € 5.000 of meer bedragen.
  • Er geldt één uitzondering waarvoor de ondergrens van € 5.000 niet geldt. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700.
  • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten.

Let op: De termijn eindigt op 31 maart om 17.00 uur. Voor u een aanvraag indient, moet u zich registreren. Hiervoor gaat u naar het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Indien u nog geen account heeft maakt u eerst een account aan. Als u al een account heeft kunt u inloggen en naar de tab ‘Mijn regelingen’ gaan. Voeg daar de registratie toe voor de regeling SLIM.