Diensten

De ondernemer en zijn onderneming, dat is het snijvlak waarbij wij onze diensten verrichten. Wij zijn uw sparringpartner als het gaat om de keuzes en kansen. Daarnaast zijn wij goed in het verzorgen van de complete financiële administratie en rapportage van uw onderneming.

Wij adviseren over de wijze waarop het kapitaal binnen uw onderneming wordt ingezet. Hoe verhoudt zich het ondernemingskapitaal tot uw privé vermogen? Overzichtelijke financiële rapportages geven het antwoord op dergelijke vragen.

Mogen wij ook voor u en uw onderneming aan de slag? Maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Rapportage

Begroting

Het maken van een goede jaarbegroting is van belang voor beheersing van de financiële bedrijfsvoering. Aan de hand van de doelstellingen van de ondernemer stellen wij samen de jaarbegroting op. Deze begroting dient als leidraad voor de financiële verslaggeving. Vanuit de exploitatiebegroting kan een liquiditeitsbegroting worden opgesteld.

Periodecijfers

Op basis van de financiële administratie stellen wij voor cliënten periodecijfers op. Periodiek wordt bekeken in hoeverre de liquiditeitsbegroting moet worden aangepast aan de actuele stand van zaken.

Jaarrekening

Na afloop van ieder boekjaar stellen wij de jaarrekening van de onderneming op.
Uitgangspunt voor een inzichtelijke rapportage is de ondernemer. Voor een goed inzicht in de financiële bedrijfsvoering maken wij jaarlijks een analyse van de verschillen tussen de jaarbegroting en de jaarrekening.

Administratie

Financiële administratie

Een ondernemer moet ‘in control’ zijn. Dit begint bij het voeren van een solide financiële administratie. Een deel van onze cliënten verzorgt zelf (een deel van) de financiële administratie. Ons kantoor adviseert de ondernemer over de meest adequate wijze van administreren. Daarnaast verzorgen wij voor cliënten de complete financiële administratie.

Salarisadministratie

Ons kantoor verzorgt in overleg met de ondernemer de salarisadministratie. Naast het verzorgen van de maandelijkse salarisstrook kunnen wij adviseren inzake de op te stellen arbeidsovereenkomst en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen wij de ziekmeldingen verwerken en assisteren bij ontslagprocedures.

Fiscale werkzaamheden

Het eindtraject van iedere jaarrapportage is de fiscale jaaraangifte. Bij het verzorgen van de aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting wordt door ons niet alleen gekeken naar de situatie van het afgesloten boekjaar, maar vooral naar de fiscale mogelijkheden voor de toekomst.
Aan de hand van de jaaraangifte bespreken wij wat de fiscale consequenties zijn van keuze van de rechtsvorm van de onderneming.

Advieswerkzaamheden

Hoe meer wij weten van het doel van de ondernemer des te effectiever onze adviezen. Onze advieswerkzaamheden bestaan veelal uit adviezen over:

  • Samenwerking met derden
  • Auto van de zaak
  • Pensioenvoorziening voor de ondernemer
  • Ondernemingsoverdracht

Algemene voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden, geldig vanaf 24 mei 2018.