Een naambord met logo kost reclamebelasting

Steeds meer gemeenten heffen reclamebelasting. Gemeenten gebruiken de opbrengst van de reclamebelasting vaak om ondernemingsfondsen te voeden waarmee verbeteringen in een winkelgebied of op een bedrijventerrein worden gefinancierd. De reclamebelasting kan ook een regulerend karakter hebben, om al te ‘schreeuwerige’ reclame-uitingen te voorkomen. Vrije beroepers met een naambord of logo aan de gevel worden steeds vaker aangeslagen in de reclamebelasting, ook als ze geen profijt van deze heffing hebben.

cyfytftfty f tyfty

Tandarts Loek Out had zijn praktijk in een pand in het centrum van de gemeente H. De tandarts had op dat pand een naambord aangebracht, en op de ruiten plakletters en plaklogo’s met de naam van zijn praktijk en diverse tandheelkundige afbeeldingen. Dat bord, de plakletters en de logo’s waren vanaf de openbare weg goed zichtbaar. Voor de gemeente H. was dat reden genoeg om de tandartsenpraktijk een aanslag reclamebelasting op te leggen.
Tandarts Out verzette zich tegen die aanslag en ging in beroep bij Rechtbank Oost-Brabant. Zonder succes.
1221_2016-06-007.jpgDe Rechtbank besliste dat het naambord en de plakteksten en -logo’s aangemerkt moesten worden als openbare aankondigingen waarvoor reclamebelasting kon worden geheven. Openbare aankondigingen zijn alle tot het publiek gerichte mededelingen die erop gericht zijn om de belangstelling van het publiek te trekken. De inhoud van dergelijke openbare aankondigingen is niet van belang: het doet er niet toe of er sprake is van reclame of niet.

De Rechtbank verwierp de stelling van belanghebbende dat de gemeentelijke belastingverordening ten onrechte geen onderscheid maakte tussen verschillende soorten bedrijven. Volgens de tandarts kon een tandartsenpraktijk niet gelijkgesteld worden met een winkel of bouwmarkt, omdat een tandartsenpraktijk geen klanten heeft maar patiënten, én omdat de voornaamste inkomstenbron van een tandartsenpraktijk niet de omzet op individuele patiënten is, maar de vergoedingen van verzekeraars. De Rechtbank verwierp deze argumenten. De heffing van reclamebelasting is aanvaardbaar omdat deze belasting in het algemeen ten goede komt aan ondernemers in het aangewezen gebied waar de belasting kan worden geheven. Of een bedrijf individueel beoordeeld profijt heeft van de reclamebelasting is volgens de Rechtbank niet van belang. De Rechtbank verklaarde het beroep van belanghebbende ongegrond.

 

Foto: Belastingnet.nl